Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_DF0BF62F_74B9_4e98_B2CE_C93C6B72C660;kommunalTilleggsdelAdresse;;pakke;1.0;Utkast;kommunalTilleggsdelAdresse;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\kommunalTilleggsdelAdresse EAID_E2C7D0E0_9257_498c_9B9A_587CA00FAF00;Adresse - avhengigheter;;diagram;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast EAID_B51DDB1A_6D79_4b2d_9CAE_0B4C62B6EAC0;InformasjonsmodellAdresse;;diagram;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast EAID_1FD2FE0C_4F1E_4357_ABBE_4BB0516DD25C;KodelisterAdresse;;diagram;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast EAID_83918BC0_21BA_4d7a_86C4_AA7958E7227C;DatatyperAdresse;;diagram;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast EAID_01B91312_13E6_470c_B39B_AF37335BD266;Matrikkeladresse;adresse i form av et gårds- og bruksnummer og eventuelt et festenummer, eventuelt også et undernummer (Matrikkelforskriften § 2j) Merknad: Matrikkeladresse er adresseidentifikasjon i et område der det ikke er tildelt vegadresse.;objekttype;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast EAID_1656863F_06A3_4902_8388_1B4F25A94E30;Veg;Er å forstå som en gate, vegstrekning, sti, plass eller område som har eller skal tildeles ett adressenavn. Merknad: Vegen eksisterer selv om det ikke er knyttet noen vegadresser til den.;objekttype;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast EAID_1915413C_A785_45fe_BCF1_9150BE6D4883;Matrikkeladresse;adresse i form av et gårds- og bruksnummer og eventuelt et festenummer, eventuelt også et undernummer (Matrikkelforskriften § 2j) Merknad: Matrikkeladresse er adresseidentifikasjon i et område der det ikke er tildelt vegadresse.;objekttype;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast EAID_651112B5_0907_4ee9_A9DD_2C2BC7013D13;Veg;Er å forstå som en gate, vegstrekning, sti, plass eller område som har eller skal tildeles ett adressenavn. Merknad: Vegen eksisterer selv om det ikke er knyttet noen vegadresser til den.;objekttype;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast EAID_6AE35BF6_DCBF_4199_AD1D_10E8186549F4;Vegadresse;"adresse i form av et adressenavn og et adressenummer (matrikkelforskriften § 2i). Merknad: Vegadresser er enkeltadresser innen en ""veg"" (adresseområde) i en kommune. Vegadresse identifiseres innen kommunen ved adressekode, husnummer (nummer) og eventuelt bokstav.";objekttype;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast EAID_73FB14BC_4629_4990_8BA3_6B34437EE207;Vegadresse;"adresse i form av et adressenavn og et adressenummer (matrikkelforskriften § 2i). Merknad: Vegadresser er enkeltadresser innen en ""veg"" (adresseområde) i en kommune. Vegadresse identifiseres innen kommunen ved adressekode, husnummer (nummer) og eventuelt bokstav";objekttype;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast EAID_9F0247C2_1876_401c_A7FD_682DE7A2E08E;Adresse;Matrikkelforskriften § 2d definerer den offisielle adressen som den fullstendige adressen for en bygning, bygningsendring, bruksenhet, eiendom eller annet objekt som er registrert med adresse i matrikkelen. I den offisielle adressen vil bruksenhetsnummer (fra bygg) inngå når dette er nødvendig for å oppnå unik adresse.;objekttype;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast EAID_0B2F9211_7C3D_4ab1_92A2_9EB34EE35427;MatrikkeladresseIdent;Unik ekstern identifisering av matrikkeladresse, brukt i api'er.;datatype;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast EAID_6B32187C_D331_4a5a_B168_A2787462ABE7;VegadresseIdent;Unik ekstern identifisering av vegadresse, brukt i api'er Merknad: Adressenavn er bare med i Geointegrasjonsapi'et. Adressekode er ikke med i Geointegrasjonsapi'et;datatype;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast EAID_C2E15A97_9BE4_4559_B7CB_A5DC09E3C446;AdresseIdent;Ident brukt til søkefunksjonalitet i programmeringsgrensesnittene (API'ene);datatype;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast EAID_DACBE159_E502_42a4_9298_24BD863998B8;VegIdent;Unik ekstern identifisering av veg (i adressesammenheng).;datatype;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast EAID_53DC9072_FED4_43f1_9F53_20BD6AEA526D;AdressetilleggsnavnKildeKode;Kodeliste over opphav til adressetilleggsnavn, som også er årsaken til at de er registrert i matrikkelen.;kodeliste;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast EAID_01B91312_13E6_470c_B39B_AF37335BD266;MatrikkeladresseIdent;Unik ekstern identifisering av matrikkeladresse, brukt i api'er.;egenskap;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\Matrikkeladresse EAID_0B2F9211_7C3D_4ab1_92A2_9EB34EE35427;gårdsnummer;En kommune er delt inn i flere gårder, og alle matrikkelenheter ligger på en gårdsenhet. Gårdsnummer er nummeret på en gårdsenhet i matrikkelen og er unikt innenfor hver kommune. Forkortelsen er gnr;egenskap;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\MatrikkeladresseIdent EAID_0B2F9211_7C3D_4ab1_92A2_9EB34EE35427;bruksnummer;Hver gård er delt opp i et eller flere bruk. Neste ledige bruksnummer innen et gårdsnummer tildeles automatisk. Forkortelsen er bnr;egenskap;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\MatrikkeladresseIdent EAID_0B2F9211_7C3D_4ab1_92A2_9EB34EE35427;festenummer;Fortløpende nummerering av fester under gårdsnummer/bruksnummer. Forkortelsen er fnr;egenskap;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\MatrikkeladresseIdent EAID_0B2F9211_7C3D_4ab1_92A2_9EB34EE35427;undernummer;Fortløpende nummerering av matrikkeladresser med samme gårds-, bruks- og festenummer. ;egenskap;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\MatrikkeladresseIdent EAID_1656863F_06A3_4902_8388_1B4F25A94E30;vegIdent;Unik ekstern identifisering av veg (i adressesammenheng).;egenskap;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\Veg EAID_1915413C_A785_45fe_BCF1_9150BE6D4883;matrikkelnummer;entydig identifisering av matrikkelenhet innen kommune, definert i matrikkelforskrift § 7e Merknad: Avledet fra adressens forhold til matrikkelenhet.;egenskap;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\Matrikkeladresse EAID_1915413C_A785_45fe_BCF1_9150BE6D4883;undernummer;Fortløpende nummerering av matrikkeladresser med samme gårds-, bruks- og festenummer. ;egenskap;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\Matrikkeladresse EAID_651112B5_0907_4ee9_A9DD_2C2BC7013D13;adressekode;Et nummer som entydig identifiserer adresserbare gater, veger, stier, plasser og områder som er ført i matrikkelen. For hvert adressenavn skal det således foreligge en adressekode, jf. matrikkelforskriften § 51.2. Merknad: Adressekode er unik innenfor kommunen;egenskap;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\Veg EAID_651112B5_0907_4ee9_A9DD_2C2BC7013D13;adressenavn;Navn på gate, veg, sti, plass eller område som er ført i matrikkelen. (matrikkelforskriften § 2e);egenskap;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\Veg EAID_651112B5_0907_4ee9_A9DD_2C2BC7013D13;kortAdressenavn;En forkortelse av adressenavnet dersom dette er på mer enn 22 tegn. Hvis adressenavnet er på 22 tegn eller mindre vil kort adressenavn inneholde det samme navnet. Matrikkelforskriften § 51. Merknad: Skal alltid brukes ved utveksling av data med andre systemer.;egenskap;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\Veg EAID_651112B5_0907_4ee9_A9DD_2C2BC7013D13;kommunalTilleggsdel;Kommunal tilleggsdel for veg.;egenskap;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\Veg EAID_651112B5_0907_4ee9_A9DD_2C2BC7013D13;oppdatertAv;brukernavnet i matrikkelen til den personen som har forårsaket en ny versjon av databaseobjektet. Brukernavnet legges på ved etablering av ny versjon.;egenskap;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\Veg EAID_651112B5_0907_4ee9_A9DD_2C2BC7013D13;avsluttetAv;brukernavnet i matrikkelen til den personen som har avsluttet en versjon av databaseobjektet. Brukernavnet legges på ved etablering av ny versjon, og vil være det samme som oppdatertAv på den nye versjonen.;egenskap;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\Veg EAID_6AE35BF6_DCBF_4199_AD1D_10E8186549F4;VegadresseIdent;Unik ekstern identifisering av vegadresse, brukt i api'er Merknad: Adressenavn er bare med i Geointegrasjonsapi'et. Adressekode er ikke med i Geointegrasjonsapi'et;egenskap;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\Vegadresse EAID_6B32187C_D331_4a5a_B168_A2787462ABE7;adressekode;;egenskap;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\VegadresseIdent EAID_6B32187C_D331_4a5a_B168_A2787462ABE7;nummer;;egenskap;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\VegadresseIdent EAID_6B32187C_D331_4a5a_B168_A2787462ABE7;bokstav;;egenskap;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\VegadresseIdent EAID_6B32187C_D331_4a5a_B168_A2787462ABE7;adressenavn;;egenskap;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\VegadresseIdent EAID_73FB14BC_4629_4990_8BA3_6B34437EE207;adressekode;Et nummer som entydig identifiserer adresserbare gater, veger, stier, plasser og områder som er ført i matrikkelen. For hvert adressenavn skal det således foreligge en adressekode, jf. matrikkelforskriften § 51.2. Merknad: Adressekode er unik innenfor kommunen Merknad: Avledet fra Veg-objektet;egenskap;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\Vegadresse EAID_73FB14BC_4629_4990_8BA3_6B34437EE207;adressenavn;Navn på gate, veg, sti, plass eller område som er ført i matrikkelen. (matrikkelforskriften § 2e) Merknad: Avledet fra Veg-objektet;egenskap;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\Vegadresse EAID_73FB14BC_4629_4990_8BA3_6B34437EE207;bokstav;del av adressenummer (jfr Matrikkelforskrift § 2f). Ved behov kan det i tillegg til tallet brukes en etterfølgende bokstav. Bokstav skal bare brukes for å unngå omnummerering i tidligere tildelte adresser. Bokstav skal gis i alfabetisk rekkefølge. (matrikkelforskrift § 52 tredje ledd). Merknad: Høyst en bokstav;egenskap;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\Vegadresse EAID_73FB14BC_4629_4990_8BA3_6B34437EE207;kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Avledet fra Nasjonal hovedinndeling, Kommune;egenskap;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\Vegadresse EAID_73FB14BC_4629_4990_8BA3_6B34437EE207;nummer;Del av adressenummer som er definert slik i matrikkelforskrift: et nummer og en eventuell bokstav (husnummer) som entydig identifiserer eiendommer, anlegg, bygninger eller innganger til bygninger innenfor en adresserbar gate, veg, sti, plass eller område (Forskrift § 2f). ;egenskap;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\Vegadresse EAID_9F0247C2_1876_401c_A7FD_682DE7A2E08E;adresseTekst;"Tekst for presentasjoner: Adressenavn, nummer og eventuelt bokstav for vegadresser og matrikkelnummer og eventuelt undernummer for matrikkeladresse Eksempel: ""Storgata 2B"" eller ""123/4-2"" Merknad: Avledet fra Vegadresse og Matrikkeladresse";egenskap;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\Adresse EAID_9F0247C2_1876_401c_A7FD_682DE7A2E08E;representasjonspunkt;Representasjonspunkt for adressen. Angir normalt atkomsten til en bygning, bolig eller andre objekter og steder. Merknad: Dersom en adresse kun gjelder en bygning med en adresse, plasseres punktet innenfor bygningens omriss like ved inngang /atkomst. Det samme gjelder dersom det er knyttet flere adresser til flere innganger/atkomster til en bygning. Adressepunktene plasseres like ved de respektive innganger/atkomster innenfor bygningens omriss. For bygg med altangang eller svalgang med atkomst til den enkelte bolig via utvendig atkomsttrapp, plasseres adressepunktet i trapp nærmest terrengnivå Punkt registreres også uten at en har bygningens omriss, -men da settes ikke kvalitetsmerket for at den er verifisert mot omrisset. For ubebygde eiendommer verifiseres det at punktet er innenfor teigen og ved atkomst.;egenskap;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\Adresse EAID_9F0247C2_1876_401c_A7FD_682DE7A2E08E;adressetilleggsnavn;"Nedarvet bruksnavn, navn på en institusjon eller bygning eller grend brukt som del av den offisielle adressen Merknad: Eier kan kreve og kommunen kan tildele adressetilleggsnavn til en offisiell adresse etter vilkår i matrikkelforskriften § 54 og § 55. Hvilken regel den er tildelt etter skal registreres i matrikkelen (adressetilleggsnavnkilde)";egenskap;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\Adresse EAID_9F0247C2_1876_401c_A7FD_682DE7A2E08E;avsluttetAv;brukernavnet i matrikkelen til den personen som har avsluttet en versjon av databaseobjektet. Brukernavnet legges på ved etablering av ny versjon, og vil være det samme som oppdatertAv på den nye versjonen.;egenskap;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\Adresse EAID_9F0247C2_1876_401c_A7FD_682DE7A2E08E;adressetilleggsnavnKilde;opprinnelsen til adressetilleggsnavnet (§§ 54 og 55 i matrikkelforskriften);egenskap;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\Adresse EAID_9F0247C2_1876_401c_A7FD_682DE7A2E08E;kortnavn;en forkortelse av matrikkeladressenavnet dersom dette er på over 25 tegn. Hvis adressetilleggsnavnet er på 25 tegn eller mindre vil kortAdressetilleggsnavn inneholde det samme navnet Merknad: Skal alltid brukes ved utveksling av data med andre systemer.;egenskap;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\Adresse EAID_9F0247C2_1876_401c_A7FD_682DE7A2E08E;bruksenhetsnummerTekst;"Tekst for presentasjoner eller rapporter. Avledes fra bygningsinformasjon. Hvis flerbrukshus: en tekst pr bruksenhet. Ingen tekst hvis ""unummerert bruksenhet"". Eksempel: ""H0102"", ""K0101"" Merknad: Avledet fra Adressens forhold til Bruksenhet";egenskap;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\Adresse EAID_9F0247C2_1876_401c_A7FD_682DE7A2E08E;koordinatkvalitet;Beskrevet kvalitet for representasjonspunkt på bygning og adresse i gammelt register, GAB. Koordinatkvalitet tar vare på disse dataene fra GAB. Når stedfestingVerifisert er satt ok/ja, eller når representasjonpunktet flyttes, skal koordinatkvalitet fjernes fra representasjonspunktet da det ikke har noen mening lenger;egenskap;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\Adresse EAID_9F0247C2_1876_401c_A7FD_682DE7A2E08E;kommunalTilleggsdel;Kommunal tilleggsdel for adresse, inneholder blant annet kommentarer;egenskap;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\Adresse EAID_9F0247C2_1876_401c_A7FD_682DE7A2E08E;oppdatertAv;brukernavnet i matrikkelen til den personen som har forårsaket en ny versjon av databaseobjektet. Brukernavnet legges på ved etablering av ny versjon.;egenskap;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\Adresse EAID_9F0247C2_1876_401c_A7FD_682DE7A2E08E;koordinatsystem;opplysning om koordinatenes referansesystem;egenskap;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\Adresse EAID_C2E15A97_9BE4_4559_B7CB_A5DC09E3C446;kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Avledet fra Nasjonal hovedinndeling, Kommune;egenskap;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\AdresseIdent EAID_C2E15A97_9BE4_4559_B7CB_A5DC09E3C446;bruksenhetsnummer;identifisering av bruksenhet i bygningen.;egenskap;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\AdresseIdent EAID_DACBE159_E502_42a4_9298_24BD863998B8;kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Avledet fra Nasjonal hovedinndeling, Kommune;egenskap;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\VegIdent EAID_DACBE159_E502_42a4_9298_24BD863998B8;adressekode;Et nummer som entydig identifiserer adresserbare gater, veger, stier, plasser og områder som er ført i matrikkelen. For hvert adressenavn skal det således foreligge en adressekode, jf. matrikkelforskriften § 51.2. Merknad: Adressekode er unik innenfor kommunen;egenskap;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\VegIdent