Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_C69463A9_147E_482b_8C99_D32C39EF9AA5;Modellen;;diagram;20160810;Ukjent;Dyrebesetninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Dyrebesetninger EAID_67845A09_54A2_4daa_9D72_EC9ED6157EE7;Kodelister;;diagram;20160810;Ukjent;Dyrebesetninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Dyrebesetninger EAID_CEB953BE_AA23_4295_9F86_4E29FDB095EB;Dyrebesetninger;dyrebesetninger;objekttype;20160810;Ukjent;Dyrebesetninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Dyrebesetninger EAID_B0DC5940_D36C_4bec_B719_2525902BC183;Aktivitetstype;Type dyrebesetning;kodeliste;20160810;Ukjent;Dyrebesetninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Dyrebesetninger EAID_CEB953BE_AA23_4295_9F86_4E29FDB095EB;posisjon;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20160810;Ukjent;Dyrebesetninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Dyrebesetninger\Dyrebesetninger EAID_CEB953BE_AA23_4295_9F86_4E29FDB095EB;produsentnummer;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20160810;Ukjent;Dyrebesetninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Dyrebesetninger\Dyrebesetninger EAID_CEB953BE_AA23_4295_9F86_4E29FDB095EB;aktivitet;angir type besetning med hensyn til dyreart ;egenskap;20160810;Ukjent;Dyrebesetninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Dyrebesetninger\Dyrebesetninger EAID_CEB953BE_AA23_4295_9F86_4E29FDB095EB;antall;antall individer i besetningen;egenskap;20160810;Ukjent;Dyrebesetninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Dyrebesetninger\Dyrebesetninger EAID_CEB953BE_AA23_4295_9F86_4E29FDB095EB;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20160810;Ukjent;Dyrebesetninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Dyrebesetninger\Dyrebesetninger