Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_111DAED4_CAC5_4ad2_A09F_5CD562997459;SOSI Datasett;"Denne pakken er opprettet får å kunne håndtere modell-elementer som hører til på datasettene. Det betyr at de ikke er knytta til enkelt-objektene, men hører til en samling av objekter (samling av instanser av objekttyper). Eksempel: Et datasett er vanligvis (?) basert på samme spesifikasjon. Det bør derfor i datasettet være en ""peker"" til den benyttede spesifikasjonen.";pakke;1.0;;SOSI Datasett;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett EAPK_289FB15F_868F_4000_B23D_A235C4AD9879;SOSI Geometri;;pakke;1.0;;SOSI Geometri;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri EAPK_9B5EFAF9_4469_4967_9BFF_70D7DEE7735D;Datatyper fra 19103 CSL;;pakke;;;Datatyper fra 19103 CSL;SOSI Generelle konsepter\Datatyper fra 19103 CSL EAPK_B6E9BC67_8186_4ad5_ACC1_866E98A1809C;SOSI Generelle typer;;pakke;;;SOSI Generelle typer;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer EAPK_1FD684C7_1714_4b14_BB41_775ECC16661B;SOSI Nettverk og lineære referanser;;pakke;;;SOSI Nettverk og lineære referanser;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser EAPK_9B5B9DE0_8605_4c71_8992_F46AAFA1F9FF;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110);;pakke;;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110);SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) EAPK_4B89B12A_2ECF_495d_B5CA_C0A37DDEE3FE;SOSI Objektmodell (ISO 19109);;pakke;;;SOSI Objektmodell (ISO 19109);SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109) EAPK_DBFDA45C_F74C_490e_8D2C_70F337F906C7;Tid- og temporale datatyper (ISO 19108);;pakke;;;Tid- og temporale datatyper (ISO 19108);SOSI Generelle konsepter\Tid- og temporale datatyper (ISO 19108)