Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_913F11D0_96E1_4a75_8761_3996F8099565;Blomsterbeplantning Betingelser;;diagram;2.10;Ukjent;Blomsterbeplantning;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\FerdigvegsdataFerdigvegsdata EAID_4A16D2DF_F084_493f_BE67_09960C550CCF;Blomsterbeplantning Tillatte verdier;;diagram;2.10;Ukjent;Blomsterbeplantning;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\FerdigvegsdataFerdigvegsdata EAID_18CE3E9A_0292_48bb_BADD_F765B9162299;Blomsterbeplantning Assosiasjoner;;diagram;2.10;Ukjent;Blomsterbeplantning;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\FerdigvegsdataFerdigvegsdata EAID_C00E240E_8197_4ee4_8E0E_55BEF7CE4B92;Blomsterbeplantning;Blomsterbeplantinger skal fremvise blomsterprakt, form, farge og duft. Det menes her planter som kommer i kategorien stauder, utplantingsplanter, løk, roser og klatreplanter.;objekttype;2.10;Ukjent;Blomsterbeplantning;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Blomsterbeplantning EAID_10272F44_6827_43e0_8900_8E30645D056B;TypeBlomsterbeplantning;Angir hvilken type vegobjektet er av;kodeliste;2.10;Ukjent;Blomsterbeplantning;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Blomsterbeplantning EAID_C00E240E_8197_4ee4_8E0E_55BEF7CE4B92;type;Angir hvilken type vegobjektet er av;egenskap;2.10;Ukjent;Blomsterbeplantning;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Blomsterbeplantning\Blomsterbeplantning EAID_C00E240E_8197_4ee4_8E0E_55BEF7CE4B92;areal;Angir arealet av vegobjektet Enhet: Kvadratmeter;egenskap;2.10;Ukjent;Blomsterbeplantning;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Blomsterbeplantning\Blomsterbeplantning EAID_C00E240E_8197_4ee4_8E0E_55BEF7CE4B92;norskNavn;Angir norsk navn på beplantninger;egenskap;2.10;Ukjent;Blomsterbeplantning;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Blomsterbeplantning\Blomsterbeplantning EAID_C00E240E_8197_4ee4_8E0E_55BEF7CE4B92;botaniskNavn;Angir botanisk navn på beplantninger;egenskap;2.10;Ukjent;Blomsterbeplantning;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Blomsterbeplantning\Blomsterbeplantning EAID_C00E240E_8197_4ee4_8E0E_55BEF7CE4B92;plantetidspunkt;Angir hvilket år området med blomsterbeplantninger ble satt i drift;egenskap;2.10;Ukjent;Blomsterbeplantning;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Blomsterbeplantning\Blomsterbeplantning EAID_C00E240E_8197_4ee4_8E0E_55BEF7CE4B92;område;Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området;egenskap;2.10;Ukjent;Blomsterbeplantning;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Blomsterbeplantning\Blomsterbeplantning EAID_C00E240E_8197_4ee4_8E0E_55BEF7CE4B92;senterlinje;Angivelse av objektets posisjon;egenskap;2.10;Ukjent;Blomsterbeplantning;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Blomsterbeplantning\Blomsterbeplantning EAID_C00E240E_8197_4ee4_8E0E_55BEF7CE4B92;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;egenskap;2.10;Ukjent;Blomsterbeplantning;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Blomsterbeplantning\Blomsterbeplantning