Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_62F0BB69_2010_4224_8E1E_3B2F5EC80E89;VannHaandtering;;pakke;1.0;Ukjent;VannHaandtering;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellOvervann\VannHaandtering EAID_860A56C7_18F2_409f_BCA6_4799D76CABAF;FagmodellOvervann;;diagram;0.1;Ukjent;FagmodellOvervann;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellOvervann EAID_BF0205B5_3862_41b3_BE85_E91643FA45D3;FagmodellOvervann Kodeliste;;diagram;0.1;Ukjent;FagmodellOvervann;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellOvervann EAID_09593D75_CC53_4705_B0AF_2BEAAB000914;FilterdukElement;;objekttype;0.1;Ukjent;FagmodellOvervann;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellOvervann EAID_15E3D629_34F9_402b_A240_7C400F3C499A;OvervannElementSamling;;objekttype;0.1;Ukjent;FagmodellOvervann;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellOvervann EAID_21B98931_90A1_4ca3_9353_0323DEBEAC54;FilterlagElement;;objekttype;0.1;Ukjent;FagmodellOvervann;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellOvervann EAID_36A91DA6_7EB1_4007_A95A_522088BE1C71;Erosjonssikring;;objekttype;0.1;Ukjent;FagmodellOvervann;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellOvervann EAID_88E4AF3D_A6D1_4d47_B232_E0E1F236D498;FagmodellOvervann;;objekttype;0.1;Ukjent;FagmodellOvervann;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellOvervann EAID_D2EB17E4_9C56_4597_B011_5E40FE9687DF;OvervannElement;;objekttype;0.1;Ukjent;FagmodellOvervann;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellOvervann