Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_5427724A_B4E2_4ed9_B305_1A80CCB4DD9A;Vannhåndteringsanlegg Betingelser;;diagram;2.17;Ukjent;Vannhåndteringsanlegg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg EAID_A01EFCB2_F0F3_4af2_8A5F_561C798157BE;Vannhåndteringsanlegg Tillatte verdier;;diagram;2.17;Ukjent;Vannhåndteringsanlegg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg EAID_3EE835EF_629F_448f_A5CF_08A28FB8EB9A;Vannhåndteringsanlegg Assosiasjoner;;diagram;2.17;Ukjent;Vannhåndteringsanlegg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg EAID_B2958E96_E8D5_406f_AF8D_C759BF806C6C;Vannhåndteringsanlegg;System som samler opp drensvann og overvann før utslipp i resipient.;objekttype;2.17;Ukjent;Vannhåndteringsanlegg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg EAID_0047F36A_69E9_432f_BCB9_94E7B2F563B3;Materialbruk_Rør;;kodeliste;2.17;Ukjent;Vannhåndteringsanlegg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg EAID_10C79980_BF64_4206_A553_B9DD4AC71BDB;Overvann;Angir om anlegget håndterer overvann fra tunnel/veg;kodeliste;2.17;Ukjent;Vannhåndteringsanlegg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg EAID_2D1A81C3_0E4B_4683_85D4_E7F5770BE885;VaskevannTunnel;Angir om anlegget tar i mot vaskevann fra tunnel;kodeliste;2.17;Ukjent;Vannhåndteringsanlegg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg EAID_5BEE6D34_8AE5_41aa_8F9C_AA7494B4A59E;VedlikeholdsansvarligVannhåndteringsanlegg;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;kodeliste;2.17;Ukjent;Vannhåndteringsanlegg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg EAID_60D7F0C6_C81A_4119_84D9_93BB08B6E318;Tankbillekkasje;Angir hvorvidt anlegget er dimensjonert for å håndtere lekkasje fra tankbil;kodeliste;2.17;Ukjent;Vannhåndteringsanlegg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg EAID_6B71454E_03EE_448e_9E4D_AA60D7B3E531;TilgangForSlamfjerning;;kodeliste;2.17;Ukjent;Vannhåndteringsanlegg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg EAID_709C7496_9EAC_4dc9_BD3D_9A521F3AD5C9;Rensing;Angir om anlegget er tiltenkt å ha rensefunksjon;kodeliste;2.17;Ukjent;Vannhåndteringsanlegg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg EAID_AE204053_10FE_41c8_A335_3FA9067D410B;EierVannhåndteringsanlegg;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;kodeliste;2.17;Ukjent;Vannhåndteringsanlegg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg EAID_E7200282_7546_45c0_9B4E_9BE9333F6527;Sikring;Angir hvordan anlegget er sikret;kodeliste;2.17;Ukjent;Vannhåndteringsanlegg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg EAID_EDC4DE77_045F_43dd_AC5A_1843321956A2;Bassenginndeling;Angir hvordan bassengene er plassert i forhold til hverandre;kodeliste;2.17;Ukjent;Vannhåndteringsanlegg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg EAID_F109FEEF_7B0F_432d_ABE9_32B31AFE040F;Drensvann;Angir om anlegget håndterer drensvan fra tunnel/veg;kodeliste;2.17;Ukjent;Vannhåndteringsanlegg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg EAID_B2958E96_E8D5_406f_AF8D_C759BF806C6C;navn;Gir navn på anlegget;egenskap;2.17;Ukjent;Vannhåndteringsanlegg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg\Vannhåndteringsanlegg EAID_B2958E96_E8D5_406f_AF8D_C759BF806C6C;tankbillekkasje;Angir hvorvidt anlegget er dimensjonert for å håndtere lekkasje fra tankbil;egenskap;2.17;Ukjent;Vannhåndteringsanlegg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg\Vannhåndteringsanlegg EAID_B2958E96_E8D5_406f_AF8D_C759BF806C6C;rensing;Angir om anlegget er tiltenkt å ha rensefunksjon;egenskap;2.17;Ukjent;Vannhåndteringsanlegg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg\Vannhåndteringsanlegg EAID_B2958E96_E8D5_406f_AF8D_C759BF806C6C;resipient;URL til den bestemte forekomsten i vann-nett. Navn på resipient med id fra http://vann-nett.no/saksbehandler/;egenskap;2.17;Ukjent;Vannhåndteringsanlegg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg\Vannhåndteringsanlegg EAID_B2958E96_E8D5_406f_AF8D_C759BF806C6C;vaskevannTunnel;Angir om anlegget tar i mot vaskevann fra tunnel;egenskap;2.17;Ukjent;Vannhåndteringsanlegg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg\Vannhåndteringsanlegg EAID_B2958E96_E8D5_406f_AF8D_C759BF806C6C;overvann;Angir om anlegget håndterer overvann fra tunnel/veg;egenskap;2.17;Ukjent;Vannhåndteringsanlegg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg\Vannhåndteringsanlegg EAID_B2958E96_E8D5_406f_AF8D_C759BF806C6C;sikring;Angir hvordan anlegget er sikret;egenskap;2.17;Ukjent;Vannhåndteringsanlegg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg\Vannhåndteringsanlegg EAID_B2958E96_E8D5_406f_AF8D_C759BF806C6C;drensvann;Angir om anlegget håndterer drensvan fra tunnel/veg;egenskap;2.17;Ukjent;Vannhåndteringsanlegg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg\Vannhåndteringsanlegg EAID_B2958E96_E8D5_406f_AF8D_C759BF806C6C;bassenginndeling;Angir hvordan bassengene er plassert i forhold til hverandre;egenskap;2.17;Ukjent;Vannhåndteringsanlegg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg\Vannhåndteringsanlegg EAID_B2958E96_E8D5_406f_AF8D_C759BF806C6C;materialbruk_Rør;;egenskap;2.17;Ukjent;Vannhåndteringsanlegg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg\Vannhåndteringsanlegg EAID_B2958E96_E8D5_406f_AF8D_C759BF806C6C;tilgangForSlamfjerning;;egenskap;2.17;Ukjent;Vannhåndteringsanlegg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg\Vannhåndteringsanlegg EAID_B2958E96_E8D5_406f_AF8D_C759BF806C6C;adkomst_Beskrivelse;Nødvendig informasjon for atkomst til bassengene: kjørevei, parkering, nøkler, m.m.;egenskap;2.17;Ukjent;Vannhåndteringsanlegg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg\Vannhåndteringsanlegg EAID_B2958E96_E8D5_406f_AF8D_C759BF806C6C;etableringsår;Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet;egenskap;2.17;Ukjent;Vannhåndteringsanlegg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg\Vannhåndteringsanlegg EAID_B2958E96_E8D5_406f_AF8D_C759BF806C6C;tilleggsinformasjon;Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper;egenskap;2.17;Ukjent;Vannhåndteringsanlegg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg\Vannhåndteringsanlegg EAID_B2958E96_E8D5_406f_AF8D_C759BF806C6C;eier;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;egenskap;2.17;Ukjent;Vannhåndteringsanlegg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg\Vannhåndteringsanlegg EAID_B2958E96_E8D5_406f_AF8D_C759BF806C6C;vedlikeholdsansvarlig;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;egenskap;2.17;Ukjent;Vannhåndteringsanlegg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg\Vannhåndteringsanlegg EAID_B2958E96_E8D5_406f_AF8D_C759BF806C6C;arkivnummer_Utslippstillatelse;Gir referanse til relevant sak i vegeiers arkivsystemstem til informasjon om utslippstillatelse;egenskap;2.17;Ukjent;Vannhåndteringsanlegg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg\Vannhåndteringsanlegg EAID_B2958E96_E8D5_406f_AF8D_C759BF806C6C;prosjektreferanse;Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB;egenskap;2.17;Ukjent;Vannhåndteringsanlegg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg\Vannhåndteringsanlegg EAID_B2958E96_E8D5_406f_AF8D_C759BF806C6C;posisjon;Punkt som representerer vegobjektet;egenskap;2.17;Ukjent;Vannhåndteringsanlegg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg\Vannhåndteringsanlegg EAID_B2958E96_E8D5_406f_AF8D_C759BF806C6C;senterlinje;Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.;egenskap;2.17;Ukjent;Vannhåndteringsanlegg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg\Vannhåndteringsanlegg EAID_B2958E96_E8D5_406f_AF8D_C759BF806C6C;område;Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser vegobjektet;egenskap;2.17;Ukjent;Vannhåndteringsanlegg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg\Vannhåndteringsanlegg EAID_B2958E96_E8D5_406f_AF8D_C759BF806C6C;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;egenskap;2.17;Ukjent;Vannhåndteringsanlegg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg\Vannhåndteringsanlegg