Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Begge sider;Begge sider;Begge sider;;; Høyre side;Plassering av håndlist sett mot inngang;Høyre side;;; Mangler;Mangler;Mangler;;; Venstre side;Plassering av håndlist sett mot inngang;Venstre side;;;