Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Asfalt;Steinmateriale som bindes sammen av oljeproduktet bitumen.;Asfalt;;; Barrikadestein;Barrikade Steinbelegg er et fugefritt natursteinsbelegg som består av vasket og tørket naturstein iblandet et upigmentert fleksibelt polyuretanbindemiddel som gir en sikker, slitesterk og vedlikeholdsvennlig flate.;Barrikadestein;;; Betong;Det menes kun gjennomgående betongdekke eller store betongplater. Små betongstein klassifiseres som stein.;Betong;;; Brostein;Naturlig eller tilhogd stein, som regel av granitt, men også diabas, sandstein, basalt og gneis;Brostein;;; Gress;Forekommer sjelden i tettsted, muligens i parker og under benker;Gress;;; Grus;Grus er et løst stykke av en bergart med en spesifikk kornstørrelse mellom 2 og 64 mm i diameter. ;Grus;;; Gummibelegg;Alle typer gummibelegg som vannligvis finnes på treningsarealer, skole- og barnehageområder, gangveier, som fallunderlag på lekeplasser;Gummibelegg;;; Skogsbunn;Naturlig underlag gjennom skog og parker;Skogsbunn;;; Stein;Belegningsstein;Stein;;; Tre;Treplanker som ofte finnes ved broer og brygger i havnområder. Pass på plankeavstand. Dersom den er >1cm må dekke tilstand = ujevnt velges.;Tre;;;