Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Ukjent racontype;;0;Unknown type of racon ;;Unknown type of racon (FA) Frequency Agile / Frekvensfølsom racon ;;1;(FA) Frequency Agile racon;;(FA) Frequency Agile racon (ITOFAR) Interrogated Time Offset Frequency Agile racon ;;2;(ITOFAR) Interrogated Time Offset Frequency Agile racon;;(ITOFAR) Interrogated Time Offset Frequency Agile racon (SF) Swept Frequency / Sveipefrekvens racon ;;3;(SF) Swept Frequency racon;;(SF) Swept Frequency racon