Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Kystkommunene i Oslofjordregionen;;1;;; Andre områder der presset på arealene er stort;;2;;; Områder med mindre press på arealene;;3;;;