Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Breelvavsetninger (glasifluvialt);JORDART 20 ;I0702;Glacial deposits (glaciofluvial) ; SOIL TYPE 20 ;Glacial deposits (glaciofluvial) Buttgrenet mergel;Phymatolithon calcareum og Lithothamnion corallioides - sørlige arter, sjeldne i Norge ;I1002;Blunt-branched maerl (Coralline algae species) ; Phymatolithon calcareum and Lithothamnion corallioides – southern species, rare in Norway ;Blunt-branched maerl (Coralline algae species) Bølgepåvirkede strender av ren sand;;I0801;Wave-influenced beaches of clean sand ;;Wave-influenced beaches of clean sand Dvergålegras;Zoster noltii ;I1102;Dwarf eelgrass ; Zostera noltii ;Dwarf eelgrass Fjordmunninger;;I0202;Fjord outlets ;;Fjord outlets Glasialt påvirka sjøbunn;JORDART 10 ;I0703;Glacially influenced seafloor ; SOIL TYPE 10;Glacially influenced seafloor Grunne bukter;;I1302;Shallow bays/inlets ;;Shallow bays/inlets Haneskjell;;I1402;Iceland scallop ;;Iceland scallop Hornkoraller;;I0902;Northern sea fans ;;Northern sea fans Lithothamnion thopiforme;Nordlig art ;I1003;Lithothamnion tophiforme (?? check spelling in source text) ; Northern species ;Lithothamnion tophiforme (?? check spelling in source text) Naturlige poller;;I1301;Natural round fjords with narrow inlets ;;Natural round fjords with narrow inlets Permanent naturlig oksygenfritt;;I0301;Permanently, naturally oxygen-free ;;Permanently, naturally oxygen-free Randmorener, morenebelte;JORDART 15 ;I0701;??Frontal/Marginal/Lateral moraines, moraine belt ; SOIL TYPE 15 ;??Frontal/Marginal/Lateral moraines, moraine belt Steinkoraller;;I0901;Stony/True corals ;;Stony/True corals Store kamskjell;;I1401;Large scallops ;;Large scallops Stortareskog blandet med andre arter;;I0102;Forest of giant kelp mixed with other species ;;Forest of giant kelp mixed with other species Strandflater av mudderblandet sand med skjell og sandmark (Arenicola), ofte også med spredt vegetasjon av tang og stein - makkfjære;;I0802;Beach surfaces of mud-mixed sand with shells and sand worms (Arenicola), often also with scattered seaweed vegetation and rocks - tidal flats with worms' sand tubes?? ;;Beach surfaces of mud-mixed sand with shells and sand worms (Arenicola), often also with scattered seaweed vegetation and rocks - tidal flats with worms' sand tubes?? Strandflater med bløtt mudder i beskyttede områder;;I0803;Beach surfaces with soft mud in protected areas ;;Beach surfaces with soft mud in protected areas Tareskog med kun stortare;;I0101;Kelp forest with only giant kelp ;;Kelp forest with only giant kelp Terskelområder;;I0203;Threshold areas ;;Threshold areas Tidvis lavt oksygeninnhold;;I0302;Intermittently low oxygen content ;;Intermittently low oxygen content Trange sund;;I0201;Narrow sounds ;;Narrow sounds Vanlig ålegras;Zostera marina ;I1101;Common eelgrass ; Zostera marina ;Common eelgrass Vorterugl;Lithothamnion glaciale ;I1001;??Maerl beds ; Lithothamnion glaciale ;??Maerl beds