Kode;Initialverdi;Beskrivelse;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk underSlitelag;;Under slitelag;19121; underBindlag;;Under bindlag;19122; underBærelag;;Under bærelag;19123; underForsterkningslagPåTraubunn;;Under forsterkningslag/på traubunn;19124; underIFylling;;Under/i fylling;19125;