Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk På tunnelvegg utside;På utside av hvelv eller annen vann og frostsikring i tunnel;På tunnelvegg utside;14018;;14018 På tunnelvegg innside;På innside av hvelv eller annen vann og frostsikring i tunnel, eller direkte på tunnelvegg der det ikke er noe innenfor;På tunnelvegg innside;14017;;14017 Bak betongrekkverk;Bak betongrekkverk, f.eks. New Jersey;Bak betongrekkverk;14014;;14014 I bankett;I banketten;I bankett;14015;;14015 I fjellrom/nisje;I utsprengt rom ved siden av tunnel;I fjellrom/nisje;14020;;14020 I terreng;Nedgravd i terreng;I terreng;14016;;14016 I veg;Nedgravd i veg;I veg;14019;;14019