Kode;Initialverdi;Beskrivelse;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk stat_StatensVegvesen;;Stat, Statens vegvesen;4816; stat_NyeVeier;;Stat, Nye Veier;18584; fylkeskommune;;Fylkeskommune;19731; privat_Telenor;;Privat, Telenor;4815; privat_Ice;;Privat, Ice;19784; privat_Telia;;Privat, Telia;19785; uavklart;;Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).;17593;