Kode;Initialverdi;Beskrivelse;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk stat_StatensVegvesen;;Stat, Statens vegvesen;4816; stat_NyeVeier;;Stat, Nye Veier;18584; telenor;;Telenor;4815; uavklart;;Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).;17593;