Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk dårlig;;dårlig;;; god;;god;;; moderat;;moderat;;; sværtRedusert;;sværtRedusert;;;