Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Stat, Statens vegvesen;Stat, Statens vegvesen;20563;;; Stat, Nye Veier;Stat, Nye Veier;20564;;; Fylkeskommune;Fylkeskommune;20565;;; Kommune;Kommune;20566;;; Privat;Privat;20567;;; Uavklart;Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).;20568;;;