Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk 1;"Kategori 1: Nødhavner særlig egnet for de største fartøyene (tankfartøy og store bulkskip). Nødhavner i kategori 1 vil det i første rekke være behov for i tilknytning til ytre farled der tankskipene seiler, samt farleder inn til oljeterminaler og andre havner hvor det går tankskip og produkttankere. Kan også brukes av annen trafikk i området. Dimensjonerende størrelser (meter); Lengde: 330, Bredde:60, Dypgående:18";1;;; 2;"Kategori 2: Nødhavner for den forventede trafikken i området. I første rekke fartøy over 5.000 BT. Dimensjonerende størrelser (meter); Lengde: 200, Bredde:25, Dypgående:10,5";2;;; 3;"Kategori 3: I enkelte av Kystverkets regioner er det innført en tredje kategori med maks skipslengde på 120 m og maks bredde på 15 m. Maks seilingsdybde vurderes da i hvert enkelt tilfelle, avhengig av lokale forhold, for å kunne gjøre en sikker innseiling. Dimensjonerende størrelser (meter); Lengde: 120, Bredde: 15";3;;; 99;Ukjent eller ikke eksisterende kategori.;99;;;