Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Ikke spesifisert;Ikke spesifisert;0;;; Sikker påvisning/observasjon;Avgrensningen eller registreringen av objektet er påvist eller observert i felt;1;;; Usikker påvisning/observasjon;Ikke påvist/observert men antatt avgrensning/registrering av objekt;2;;; Konstruert avgrensning;Tilfeldig plassert avgrensning og meget usikker. Benyttes blant annet under vann- eller breoverflater;3;;; Geofysisk tolket grense;Avgrensning basert på geofysiske indikasjoner;4;;; Dårlig synlig avgrensning i terrenget;Basert på generalisert tolkning av objekter med små innbyrdes variasjoner (f.eks. skille mellom tynt humusdekke og bart fjell, eller mellom to svært like bergarter);5;;; Overgangsmessig grense;Glidende overgang mellom to bergarter, jordarter o.l.;6;;; Tolket avgrensning/registrering;Avgrensninger av geologisk objekt eller delobjekt fremkommet ved generalisering, samtolkning eller aggregering;7;;; Flyfototolket objekt eller delobjekt;Flyfototolket objekt eller delobjekt;8;;; Observasjon med usikker geografisk beliggenhet;Observasjon med usikker geografisk beliggenhet;9;;; Avgrensning ikke basert på geologi;Der f.eks. en administrativ grense eller kystkontur har bidratt til avgrensning av et geologisk objekt ;10;;; Avgrensning basert på geofysiske data/metoder verifisert ved prøvetaking;Avgrensning basert på geofysiske data/metoder verifisert ved prøvetaking;11;;; Avgrensning basert på tolkning av tilgjengelige geologiske/geofysiske data (varierende oppløsning), litteratur og kart;Avgrensning basert på tolkning av tilgjengelige geologiske/geofysiske data (varierende oppløsning), litteratur og kart;12;;; Avgrensning basert på geologisk observasjon i felt, prøvetaking og analyser;Avgrensning basert på geologisk observasjon i felt, prøvetaking og analyser;13;;; Tolket avgrensning basert på tilgjengelig geologisk kartlegging;Tolket avgrensning basert på tilgjengelig geologisk kartlegging;14;;; Avgrensning basert på prøvetaking;Avgrensning basert på prøvetaking;21;;; Avgrensning basert på seismikk;Avgrensning basert på seismikk;22;;; Avgrensning basert på detaljerte dybdedata;Avgrensning ved bruk av multistråleekkolodd eller interferometrisk sonar;23;;; Avgrensning basert på backscatter data/sidescan.sonar;Avgrensning basert på bunnreflektivitet/data fra sidescan.sonar;24;;; Avgrensning basert på prøvetaking og akustiske data/metoder;Avgrensning basert på prøvetaking og akustiske data/metoder;25;;; Avgrensning basert på akustiske data/metoder;Avgrensning basert på akustiske data/metoder;26;;; Avgrensning basert på flere metoder/datatyper;Avgrensning basert på flere metoder/datatyper;27;;; Avgrensning basert på undervannsfoto og/eller -video;Avgrensning basert på undervannsfoto og/eller -video;28;;; Avgrensning basert på akustiske data/metoder verifisert ved prøvetaking, foto o.l.;Avgrensning basert på akustiske data/metoder verifisert ved prøvetaking, foto o.l.;29;;; Avgrensningen er foretatt ut fra tolkning basert på tilgjengelige batymetriske data (varierende oppløsning), litteratur og kart;Avgrensningen er foretatt ut fra tolkning basert på tilgjengelige batymetriske data (varierende oppløsning), litteratur og kart;30;;; Avgrensning basert på Lidardata, flyfoto og/eller multi-/hyperspektrale bilder og eksisterende geologisk informasjon;Avgrensning basert på Lidardata, flyfoto og/eller multi-/hyperspektrale bilder og eksisterende geologisk informasjon;31;;; Avgrensning basert på romlig modellering med utgangspunkt i detaljerte dybdedata;Avgrensning basert på romlig modellering med utgangspunkt i detaljerte dybdedata ;32;;; Avgrensning basert på romlig modellering med utgangspunkt i detaljerte dybdedata, prøvetaking samt fysiske datasett som strøm, bølger, eksponering og lysforhold;Avgrensning basert på romlig modellering med utgangspunkt i detaljerte dybdedata, prøvetaking samt fysiske datasett som strøm, bølger, eksponering og lysforhold;33;;;