Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Fullt ut synlig/gjenfinnbar i terrenget;Default ;0;;; Dårlig gjenfinnbar i terreng;Forøvrig grei å innmåle. (Benyttes bl.a. for innmåling av ledninger på lukket grøft);1;;; Middels synlig i flybilde/modell;Middels synlig i flybilde/modell;2;;; Dårlig/ikke synlig i flybilde/modell;Dårlig/ikke synlig i flybilde/modell;3;;;