Kode;Initialverdi;Beskrivelse;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk glassfiber;G;Glassfiber;7450; stål;S;Stål;7451; plast;P;Plast;7452; tre;T;Metode med bakhun/bord. Ikke aktuell på nye anlegg.;19120;