Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Bergkunst;;1100;Rock art ;;Rock art Bolig/bosetning;;1200;Residence/settlement ;;Residence/settlement Energiforsyning;;1300;Energy supply ;;Energy supply Fiske;;1400;Fishing ;;Fishing Forsvar;;1500;Defence ;;Defence Rekreasjon/fritid;;1600;;; Kultur;;1650;;; Gravminne;;1700;Cultural heritage site, grave site ;;Cultural heritage site, grave site Hotell/restaurant;;1800;Hotel/restaurant ;;Hotel/restaurant Handel;;1900;Trade ;;Trade Ferdsel/samferdsel;;2000;Traffic/transport ;;Traffic/transport Helse/pleie;;2100;Health/nursing care ;;Health/nursing care Hendelse/tro/tradisjon;;2200;Event/belief/tradition ;;Event/belief/tradition Industri/ fremstilling/produksjon;All produksjon uansett alder ;2300;Industry/ manufacturing /production ; All production regardless of age ;Industry/ manufacturing /production Jakt/fangst;;2400;Hunting/trapping ;;Hunting/trapping Landbruk;;2500;Agriculture ;;Agriculture Offentlig forvaltning;;2600;Public administration ;;Public administration Religion;;2700;Religion ;;Religion Undervisning/forskning;;2800;Education/research ;;Education/research Vannforsyning/renovasjon;;2900;Water supply / waste management ;;Water supply / waste management Funksjon uspesifisert;;9900;Unspecified function ;;Unspecified function