Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Sørøst;;Sørøst;;; Vest;;Vest;;; Midt;;Midt;;; Nordland;;Nordland;;; Troms og Finnmark;;Troms og Finnmark;;;