Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Alltid i vann;;V;;; I bygning/bygningsmessig anlegg;;B;;; I luft;;L;;; På isbre;;I;;; På sjøbunnen;;S;;; På terrenget/på bakkenivå;default;T;;; På vannoverflaten;;O;;; Tidvis under vann;;D;;; Under isbre;;J;;; Under sjøbunnen;;W;;; Under terrenget;;U;;; Ukjent;ukjent;X;;;