Kode;Initialverdi;Beskrivelse;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk statensVegvesen;;Statens vegvesen;10500; nyeVeier;;Nye Veier;18790; fylkeskommune;;Fylkeskommune;19964; OPS;;OPS;18919; kommune;;Kommune;10578; privat;;Privat;10656; uavklart;;Uavklart;17747;