Kode;Initialverdi;Beskrivelse;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk stat_StatensVegvesen;;Stat, Statens vegvesen;19130; stat_NyeVeier;;Stat, Nye Veier;19129; fylkeskommune;;Fylkeskommune;19126; kommune;;Kommune;19127; privat;;Privat;19128; uavklart;;Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).;19131;