Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk avfall;;avfall;;; deponi;;deponi;;; deponiKommunalt;;deponiKommunalt;;; forurensetGrunn;;forurensetGrunn;;; industriEllerNæring;;industriEllerNæring;;; krigsetterlatenskaper;;krigsetterlatenskaper;;; mellomlager;;mellomlager;;; nyttiggjøringAvfall;;nyttiggjøringAvfall;;; sedimentFerskvann;;sedimentFerskvann;;; sedimentSaltvann;;sedimentSaltvann;;; skipsverft;;skipsverft;;; skytebane;;skytebane;;;