Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Bader, fisker, soler meg;;Bader, fisker, soler meg;;; Treffer venner/Henger rundt;;Treffer venner/Henger rundt;;; Ballspill;Områdes brukes i stor grad til ballrelaterte aktiviteter;Ballspill;;; Bruker lekeapparater;;Bruker lekeapparater;;; Handler;;Handler;;; Skater;;Skater;;; Sykler;;Sykler;;; Annet;;Annet;;;