Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Aktivitets- og dagsenter;Temporær oppholdssted (under dagtid) for eldre og funksjonshemmede;Aktivitets- og dagsenter;;; Annen bygning;Annen bygning- her er det lov til fritekst for å beskrive funksjonen til bygningen dersom det ikke finnes i utvalgslisten, som Bank, Stiftelser, Forbund eller Flerbruksbyggninger hvor det ikke er mulig å velge en hovedfunksjon;Annen bygning;;; Annet;Dersom bygningsfunksjon er ikke angitt eller er ukjent;Annet;;; Barnehage;;Barnehage;;; Beredskap;Politi, brannstasjon, osv.;Beredskap;;; Butikk;;Butikk;;; Forbund/Stiftelser/Rådgivning;;Forbund/Stiftelser/Rådgivning;;; Hotell;;Hotell;;; Idrett;Alle idrettsanlegg ute (her kun inngang til tribuner, omkledning, lokaler) og inne, f.eks. idrettshall, fotballbane, svømmehall, ishall, kletterhall osv.;Idrett;;; Kultur;Museum, bibliotek, kino, teater, konserthus, sammfunnshus, kulturhus osv.;Kultur;;; Lege/helsebygning;Sykehus, legestasjon/-hus, legevakt, psykososiale tjenester;Lege/helsebygning;;; Offentlig forvaltning;Rådhus, fylkesmann, fylkeskommune, NAV, skattetaten, helseforvaltning osv.;Offentlig forvaltning;;; Omsorgsbolig;Permanent oppholdssted/boenheter for eldre og funksjonshemmede;Omsorgsbolig;;; Religion;Kirke, bedehus, religiøse organisasjoner og forvaltning;Religion;;; Servering;Restaurant, café osv.;Servering;;; Toalett;Offentlig toalett;Toalett;;; Transport;Togstasjon, flyplass, busstasjon, ferjeterminal osv. (det kartlegges det tilgang inngangshallen, plattform og venterom);Transport;;; Turistkontor;Turistinformasjon;Turistkontor;;; Undervisning;Skoler, universitet, høyskoler, voksenutdanning, folkeuniversitet osv.;Undervisning;;;