Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Steinskred, uspesifisert;Steinskred, ikke nærmere bestemt type;110;;; Steinsprang (< 100 m3);Steinsprang (steinblokker < 100 m3);111;;; Lite fjellskred (100 - 10 000 m3);Lite fjellskred (steinblokker 100 - 10 000 m3);112;;; Fjellskred (> 10 000 m3);Fjellskred (steinblokker > 10 000 m3);113;;; Undervannsskred, uspesifisert;Undervannsskred, ikke nærmere bestemt type;120;;; Snøskred, uspesifisert;Snøskred, ikke nærmere bestemt type;130;;; Vått snøskred;Vått snøskred;131;;; Tørt snøskred;Tørt snøskred;132;;; Sørpeskred;Sørpeskred;133;;; Løssnøskred, uspesifisert;Løssnøskred, ikke nærmere bestemt type;134;;; Vått løssnøskred;Vått løssnøskred;135;;; Tørt løssnøskred;Tørt løssnøskred;136;;; Flakskred, uspesifisert;Flakskred, ikke nærmere bestemt type;137;;; Vått flakskred;Vått flakskred;138;;; Tørt flakskred;Tørt flakskred;139;;; Løsmasseskred, uspesifisert;Løsmasseskred, ikke nærmere bestemt type;140;;; Kvikkleireskred;Kvikkleireskred;141;;; Flomskred;Flomskred;142;;; Leirskred;Leirskred;143;;; Jordskred;Jordskred;144;;; Jordskred, uspesifisert;Jordskred, ikke nærmere bestemt type Merknad: Fra og med 2015 benyttes ikke denne verdien for nye data.;145;;; Isnedfall, uspesifisert;Isnedfall, ikke nærmere bestemt type;150;;; Skavlfall;Skavlfall;151;;; Utglidning av veg;Utglidning av veg;160;;; Ikke angitt;Skredtype ikke angitt;190;;; Ny, ikke-godkjent skredtype;Ny, ikke-godkjent skredtype Merknad: Fra og med 2015 benyttes ikke denne verdien for nye data.;199;;;