Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Internasjonal betydning;1. Metall- og industrimineralforekomster med dokumenterte ressurser som kan gi et signifikant bidrag til internasjonale behov - herunder forekomster med meget høy dokumentert in situ-verdi basert på kvalitet og tonnasje - herunder forekomster med potensial for årsproduksjon som dekker signifikant andel av behov i EU/EØS 2. Forekomster av strategisk viktige eller ”kritiske” råstoff - herunder dokumenterte forekomster av mineraler på EU liste over kritiske råstoffer som utnyttes eller har potensial for framtidig utnyttelse 3. Forekomster av byggeråstoffer med verdi eller potensial for eksport på minst 1 millioner tonn årlig ;50;;; Nasjonal betydning;1. Mineralforekomster som har et bekreftet eller sannsynlig, betydelig fremtidig verdiskapingspotensial - herunder forekomster med betydelig in-situ verdi - herunder byggeråstoffer med betydelig potensial for eksport 2. Mineralforekomster som har unike kvaliteter som gjør dem særlig egnet til foredlende industri - herunder industrimineraler og spesialmetaller av særlig høy kvalitet 3. Mineralforekomster som har unike kvaliteter som byggeråstoff - herunder pukk- og grusforekomster med unike fysiske egenskaper - herunder natursteinsforekomster med unike egenskaper og attraktivitet i det internasjonale markedet - herunder forekomster av metaller og industrimineraler som har dokumentert eller sannsynlig framtidig betydning som råstoff til andre viktige samfunnsområder 4. Forekomster av strategisk viktige eller ”kritiske” råstoff - herunder forekomster av metaller og industrimineraler som har dokumentert eller sannsynlig framtidig betydning som råstoff til viktige norske samfunnsområder 5. Forekomster som er særdeles viktig for Norges nasjonale infrastruktur - herunder grus- og pukkforekomster som er særlig viktig for forsyninger til større befolkningssentra i Norge ;40;;; Regional betydning;1. Mineralforekomster som har et bekreftet eller sannsynlig fremtidig verdiskapingspotensial med in situ-verdi på mellom 100 og 1000 millioner kroner 2. Mineralforekomster som er særdeles viktig for regional infrastruktur - herunder industrimineral-, naturstein-, grus- og pukkforekomster som er særlig viktig for forsyninger innen en region - herunder natursteinsforekomster som har eller har hatt særlig betydning for byggeskikk og arkitektur i en region ;30;;; Lokal betydning;Mineralforekomster som er viktig for lokal infrastruktur - herunder industrimineral-, naturstein-, grus- og pukkforekomster som kan være viktig for forsyninger innen en kommune;20;;; Liten lokal betydning;Forekomsten har liten eller ingen økonomisk betydning;10;;; Ikke vurdert;Forekomstens økonomiske betydning er ikke vurdert;0;;;