Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Annet;"Grenselinje følger annen terrengdetalj. Merknad: Spesifiser eventuelt hva grensen følger under ""informasjon"" (kommunal tilleggsdel i matrikkelen)";ANN;;; AnnetGjerde;Grenselinje følger annet gjerde.;AGJ;;; Bygning;Grenselinje følger fasadelivet på bygning;BYG;;; BygningsAnlegg;Grenselinje følger kant av bygningsmessig anlegg.;BYA;;; ElveBekkeDjupål;Grenselinje følger djupålen i elv eller bekk.;EBD;;; ElveBekkeKant;Grenselinje følger kanten av elv eller bekk.;EBK;;; ElveBekkeMidt;Grenselinje følger midtlinjen av elv eller bekk.;EBM;;; GeneralisertGeometriskMidtlinje;Grenselinje følger generalisert geometrisk midtlinje (innsjø, fjord);GGM;;; Havkontur;Grenselinje følger havkontur.;HKO;;; IkkeTerrengdetalj;"Teiggrensen følger ingen terrengdetalj. (En ""ikke-verdi"")";ITD;;; InnsjøKant;Grenselinje følger innsjøkant.;IKA;;; Lavbrekk;Grenselinje følger lavbrekk (motsatt av vannskille).;LBR;;; Steingjerde;Grenselinje følger steingjerde.;SGJ;;; StiKjerreveg;Grenselinjen følger sti eller kjerreveg.;SKJ;;; Vannskille;Grenselinjen følger vannskillet.;VSK;;; VegKant;Grenselinjen følger vegkant.;VKA;;; VegMidt;Grenselinjen følger midten av veg.;VMI;;;