Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Korallforekomster;naturtype som inneholder Korallforekomster;I09;;;