Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Bildematching;Data fra stereomatching av flybilder er brukt i beregningene.;1;;; Laserskanning;Data fra flybåren laserskanning er brukt i beregningene.;2;;;