Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk flom;oversvømt areal;1;;; lavPunkt;områder som ikke har direkte forbindelse med elva (bak flomverk, kulvert , m.m );2;;; vann;vann-, sjø- eller elvflate fra FKB;3;;;