Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk grandominert;"Volum av gran utgjør mer enn 50 % av totalvolumet.";1;;; furudominert;"Volum av furu utgjør mer enn 50 % av totalvolumet.";2;;; barblanding;"Samlet volum av gran og furu utgjør mer enn 75 % av totalvolumet.";3;;; blanding;"Volum av gran, furu, lauv er alle mindre enn 50 %, og samlet volum av gran og furu er mindre enn 75 %.";4;;; lauvdominert;"Volum av bjørk og andre lauvtrearter utgjør mer enn 50 % av totalvolumet.";5;;; Ikke tresatt;"Samlet volum av gran, furu og lauv er lik null.";6;;; ikke beregnet;"Volum har ikke blitt estimert.";7;;;