Kode;Initialverdi;Beskrivelse;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk statensVegvesen;;Statens vegvesen;10512; nyeVeier;;Nye Veier;18775; fylkeskommune;;Fylkeskommune;19973; OPS;;OPS;18904; kommune;;Kommune;10590; privat;;Privat;10668; uavklart;;Uavklart;17756;