Naturområde

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Naturlike områder som det skal tas hensyn til og/eller krever en definert form for skjøtsel (se aktuell arbeidsoperasjon + hyppighet). Slike steder kan være spesielle siktsoner, naturtyper, opprettholdelse av skogryddingstiltak, landskapspleieområde m.m.

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 9 av 9

Lagre som:
Naturområde objekttype

Naturlike områder som det skal tas hensyn til og/eller krever en definert form for skjøtsel (se aktuell arbeidsoperasjon + hyppighet). Slike steder kan være spesielle siktsoner, naturtyper, opprettholdelse av skogryddingstiltak, landskapspleieområde m.m.


HyppighetTiltak kodeliste

Angir hvor ofte tiltak skal gjennomføres


FormålNaturområde kodeliste

Angir formål med å skjøtte området.


TypeNaturområde kodeliste

Angir hvilken type område det er tale om


EierNaturområde kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


AktuellArbeidsoperasjon kodeliste

Angir aktuelt arbeidsoperasjon for området.