Vann- og frostsikring

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Konstruksjon i tunnel for sikring mot vann og frost.

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 10 av 10

Lagre som:
VannOgFrostsikring objekttype

Konstruksjon i tunnel for sikring mot vann og frost.


Sprøytebetong_Tykkelse kodeliste

Angir gjennomsnittlig tykkelse av sprøytebetong


Sprøytebetong_HarMikrofiber kodeliste

Angir om det er mikrofiber i sprøytebetong (brannsikring)


Hvelvisolasjon kodeliste

Angir om hvelv er isolert


Sprøytebetong_HarLettilslag kodeliste

Angir om det er det er lettilslag i sprøytebetong (f.eks cafco)


Brannfarlig kodeliste

Angir om tunnelhvelv er brannfarlig eller ikke


TypeVannOgFrostsikring kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av