Viltfare

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Strekninger som er skiltet med viltfare

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 7 av 7

Lagre som:
Viltfare objekttype

Strekninger som er skiltet med viltfare


EierViltfare kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


VedlikeholdsansvarligViltfare kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold


Art kodeliste

Angir hvilken dyreart som er antatt mest forekommende på strekningen(vises på evt skilting)