Ferist

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Konstruksjon med rist eller gitter som er innbygd i vegbanen, og som hindrer krøtter i å komme over. (jfr bokmålsordboka)

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 9 av 9
Ferist objekttype

Konstruksjon med rist eller gitter som er innbygd i vegbanen, og som hindrer krøtter i å komme over. (jfr bokmålsordboka)


TypeFerist kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av


Vinterforberedelse kodeliste

Angir hva som skal gjøres med ferist i forkant av vinter sesongen


EierFerist kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


Passering_Ved_Ferist kodeliste

Angir om det er mulighet for passering for fotgjengere utenom ferist


VedlikeholdsansvarligFerist kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold