Brannhendelse i tunnel

Statens vegvesen Ukjent 2.21

pakke

Beskrivelse: Hendelse i form av brann (åpen flamme) i tunnel eller hendelse med potensiale til å resultere i brann i tunnel.

Viser treff 1 - 13 av 13

Lagre som:
BrannhendelseITunnel objekttype

Hendelse i form av brann (åpen flamme) i tunnel eller hendelse med potensiale til å resultere i brann i tunnel.


Stengning kodeliste

Angir omfang av stengning i forbindelse med hendelse


TypeHendelse kodeliste

Angir hvilken type hendelse det er tale om


Drivstoff kodeliste

Angir hvilket drivstoff kjøretøy hvor brann oppstod benytter


Årsakskategori kodeliste

Angir hvilken kategori årsak til brannhendelse faller inn under


SkadomfangKjøretøy kodeliste

Angir hvilken skade det var på kjøretøy som forårsaka hendelse


Tilhenger kodeliste

Angir om kjøretøy hvor brann oppstod hadde tilhenger. Relevant for Personbil, Varebil, Lastebil, Buss, Minibuss, Anleggsmaskin og Bobil/Bil med campingvogn


PersonskadeinformasjonOffisieltBekreftet kodeliste

Gir informasjon om hvorvidt personskadeinformasjon er offisielt bekreftet eller ikke. Dette er særlig relevant for antall omkommet og alvorlig skadet.


TypeKjøretøy kodeliste

Angir hvilken kjøretøykategori kjøretøyet hvor brann oppstod tilhører


SkadeomfangTunnel kodeliste

Angir skadeomfang på selve tunnelkonstruksjonen