Gangadkomst

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Beskriver hvordan hovedadkomst for gående er utformet, dette gjelder adkomst fra biloppstilling/kollektivtrafikk til angitt funksjon/sted innenfor tilhørende område

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 11 av 11
Gangadkomst objekttype

Beskriver hvordan hovedadkomst for gående er utformet, dette gjelder adkomst fra biloppstilling/kollektivtrafikk til angitt funksjon/sted innenfor tilhørende område


AdkomstFraTil kodeliste

Angir hva det er adkomst til og fra hvor


BelegningGangadkomst kodeliste

Angir hvilken type belegning gangadkomsten har. Angi det som er mest av.


Nivåforskjell kodeliste

Angir om det er nivåforskjell mellom fra- og tilsted


PunkthinderGangadkomst kodeliste

Angir om det finnes hindringer i form av stolper, skilt, benker etc som reduseres minste frie bredde langs gangadkomst


Dekkekvalitet kodeliste

Dekkekvalitet på gangadkomstStigning kodeliste

Angir største stingingsgrad mellom fra- og tilsted