Fastmerke

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Fastmerke knyttet til bruk i vegens driftsfase, f.eks i tilknytning til tunneler

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 2 av 2

Fastmerke objekttype

Fastmerke knyttet til bruk i vegens driftsfase, f.eks i tilknytning til tunneler


Bolttype kodeliste

Angir boltetype