Trekkekum

Statens vegvesen Ukjent 2.21

pakke

Beskrivelse: Kum for trekking og/eller sammenkobling av kabler

Viser treff 1 - 11 av 11

Lagre som:
Trekkekum objekttype

Kum for trekking og/eller sammenkobling av kabler


Brannsikker kodeliste

Angir om kum er brannsikker


EierTrekkekum kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


Kumform kodeliste

Angir kummens form


VedlikeholdsansvarligTrekkekum kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet


Materiale_Lokk kodeliste

Angir materialtype for kummens lokk


Materiale_Kum kodeliste

Angir type materiale i selve kummen


PlasseringTrekkekum kodeliste

Angir hvor/hvordan trekkekummen er plassert