Gate

Statens vegvesen Ukjent 2.21

pakke

Beskrivelse: Sammensatt identifikator for veglenkeadresse. Merknad: Komplett vegadresse består i tillegg av husnummer og bokstav.

Viser treff 1 - 5 av 5

Lagre som:
Veglenkeadresse objekttype

Sammensatt identifikator for veglenkeadresse. Merknad: Komplett vegadresse består i tillegg av husnummer og bokstav.


Sideveg kodeliste

Angir om en veglenke er sideveg og dermed bruker adresser fra lenken den er sideveg fra. Dersom ikke oppgitt, gir det "Nei"- alternativet, dvs "Ikke sideveg".