Byggegrense

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Fastlagt grense for tillatt bebyggelse etter reguleringsplan eller vegloven (HB N100 (017))

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 4 av 4
Byggegrense objekttype

Fastlagt grense for tillatt bebyggelse etter reguleringsplan eller vegloven (HB N100 (017))