Vegsperring

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Angir at veg er fysisk sperret.

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 7 av 7

Lagre som:
Vegsperring objekttype

Angir at veg er fysisk sperret.


Funksjon kodeliste

Angir hvilken funksjon sperringen har


TypeVegsperring kodeliste

Angir hvilken type sperring det er tale om


EierVegsperring kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet