Elektrisk anlegg

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Matepunkt med måler for lavspentnett som forsyner vegvesenets installasjoner med strøm.

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 17 av 17
ElektriskAnlegg objekttype

Matepunkt med måler for lavspentnett som forsyner vegvesenets installasjoner med strøm.


Jordelektrode kodeliste

Angir hvilken type jordelektrode som er benyttet i anlegget


Spenning kodeliste

Angir spenning(er) på lavspentnettet


MålingType kodeliste

Angir type måling


Fjernavlesing kodeliste

Angir om det er fjernavlesing av målerstand


VedlikeholdsansvarligElektriskAnlegg kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold


InngårINødsystemet kodeliste

Angir om deler av anlegget inngår i nødsystemet i en tunnel


EierElektriskAnlegg kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet


Nettsystem kodeliste

Angir hvordan elkraft er distribuert mellom siste transformator før konsument og konsument


Jordfeilvarsling kodeliste

Angir om anlegget har jordfeilvarsling


ByggetEtterForskrift kodeliste

Angir hvilken "Forskrift om elektriske forsyningsanlegg" anlegget er bygget i forhold til


Jordfeilbryter kodeliste

Angir hvordan jordfeilbrytere er koblet i anlegget


ByggetEtterNorm kodeliste

Angir hvilken "Norm for elektrisk forsyningsanlegg" anlegget er bygget i forhold til