Tunnelsjakt

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Synk eller stigort, vertikalt eller sterkt skrånende rom i berg med stor utstrekning i lengdeaksen (Prosesskode-1)

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 5 av 5

Lagre som:
Tunnelsjakt objekttype

Synk eller stigort, vertikalt eller sterkt skrånende rom i berg med stor utstrekning i lengdeaksen (Prosesskode-1)


EierTunnelsjakt kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.