Tunnelovervåkning

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Utstyr og informasjon ang. tunnelovervåkning. Tilpasset register 27 i VDB.

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 12 av 12

Lagre som:
Tunnelovervåkning objekttype

Utstyr og informasjon ang. tunnelovervåkning. Tilpasset register 27 i VDB.


Fjernovervåkning kodeliste

Angir om det er fjernovervåkning i tilknytning til tunnel. Jfr. Kode 210 i reg 27


Trafikkmengderegistrering kodeliste

Angir om det er utstyr for automatisk registrering av trafikkmengde i tunnelen. Jfr kode 252 i register 27


Overvåkningspersonell kodeliste

Angir om det er overvåkningspersonell tilknyttet tunnel.


Kjøretøylengderegistrering kodeliste

Angir om det er utstyr for automatisk registrering av kjøretøylengde i tunnelen. Jfr kode 251 i register 27


Akselvektregistrering kodeliste

Angir om det er mulighet for automatisk vektregistrering i tunnelløp. Jfr. kode 255 i register 27


SentraltGrafiskSystem kodeliste

Angir om det er sentralt grafisk system i forbindelse med tunnelovervåkning. Jfr kode 215 i register 27


Hastighetsregistrering kodeliste

Angir om det er utstyr for automatisk registrering av hastighet i tunnelen. Jfr kode 251 i register 27


Akselavstandsregistrering kodeliste

Angir om det er utstyr for automatisk registrering av akselavstand i tunnelen. Jfr kode 254 i register 27.